Skorstenshøjde

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungere optimalt.

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungerer optimalt. Hvis der ikke er “træk” nok i skorstenen, kan det resultere i røgnedslag og dårlig forbrænding. Dette har betydning både for ovnens funktion, fyringsøkonomi og miljøet.

Figur 1

Ved taghældning 0 til 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller mindst en meter fra tagfladen.

Figur 2

Ved taghældning over 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2.30 meter.

Alle nye skorstene skal minimum være 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter, fra skorstenen.

Gælder alle nye installationer fra 26.januar 2015.