Garanti / Reklamasjonsrett

Garanti

Alle vedovner fra VARDE går gjennom en grundig kvalitetskontroll og vi setter vår ære i å levere et gjennomført kvalitetsprodukt hver eneste gang. Når det er sagt, kan det forekomme fabrikasjonsfeil og disse er dekket av 5 års garanti.

Garantien på VARDE-produkter omfatter ikke:

  • slitedeler som vermikulittplatene i brennkammeret, glass, pakninger, håndtak, støpejernsbunn og askerist.
  • skader som følge av feilbetjening, feiltilkobling eller manglende eller feilvedlikehold (se brukerhåndboken).
  • overoppheting/nedbryting av materialene forårsaket av bruk av f.eks. feiltype ved, petrokoks eller for mye ved.
  • produktet er montert mot en pipe med dårlig trekk, f.eks. for kort / lang eller utett pipe.
  • lakkskader forårsaket av plassering/oppbevaring i uoppvarmede eller fuktige omgivelser, samt avtørring med fuktige kluter og rengjøringsmidler.
  • all normal slitasje på slitedeler/forbruksdeler, samt lakken.
  • skader som er forårsaket av ytre påvirkning av fysisk karakter.
  • erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre gjenstander.
  • montering og/eller demontering ved garantireparasjon, eller erstatning av et nytt produkt.
  • feilmontering av ildstedet.

Det vil imidlertid alltid være 6 måneders garanti på alle slitedeler, som ikke er omfattet av øvrige garantier.

På alle andre produkter – bortsett fra vedovner eller slitedeler – gis 2 års garanti/reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.

Reklamasjonsrett

Du har 2–5 års reklamasjonsrett på alle varene våre i henhold til ovenstående spesifikasjoner. Dette betyr, at du kan reklamere over feil og mangler på produktet i løpet av denne perioden.

Dersom det foreligger feil, som er omfattet av denne reklamasjonsretten, som eksisterte på leveringstidspunktet, eller denne typen feil oppstår i løpet av garantiperioden, påtar VARDE seg å enten sende en passende erstatningskomponent uten omkostninger for å avhjelpe feilen, bytte varen, oppheve kjøpet eller gi avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Varde Ovne er ikke forpliktet til å yte assistanse i forbindelse med montering/utskifting av komponenter.

I tillegg til garantireglene beskrevet over, har forbrukeren selvfølgelig også de rettighetene, som fremgår av kjøpsloven. Dette avhenger av, at reklamasjonen er berettiget og at den ikke har oppstått som følge av feilbruk eller annen skadegjørende atferd. 

Reklamasjonen må skje innen en rimelig tidsperiode, etter at du har oppdaget feilen eller mangelen ved varen. Hvis du reklamerer innen to måneder etter at mangelen er oppdaget, er reklamasjonen alltid ansett som rettidig.

Alle henvendelser som gjelder reklamasjoner, kan gå via forhandleren der vedovnen ble kjøpt. Ta med kjøpsfaktura og bilder. Det er også mulig å fylle ut reklamasjonsskjemaet på denne siden.

Vi vil gjerne ha en detaljert beskrivelse av reklamasjonen/problemet, slik at vi kan komme raskt i gang med å finne en løsning.