Skorstenshøjde

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungerer optimalt.

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungerer optimalt. Hvis ikke der er “træk” nok i skorstenen, kan det resultere i røgnedslag og dårlig forbrænding. Dette har betydning for både ovnens funktion, fyringsøkonomi og miljøet.

Figur 1

Ved taghældning på 0 til 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg, eller mindst en meter fra tagfladen.

Figur 2

Ved taghældning på over 20 grader skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg, eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

Alle nye skorstene skal minimum være 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter fra skorstenen.

Gælder alle nye installationer fra 26. januar 2015.