Problemer med forbrenningen

Det kan være forskjellige årsaker til, at du har problemer med vedovnen din. Nedenfor finner du mulige årsaker til problemet og tiltak, som kan legge til rette for optimal forbrenning i ovnen din.

Røyk slår ut i rommet:

 • Dårlig trekk i pipen.
 • Kontroller om røykrøret eller pipen er tilstoppet.
 • Kontroller om pipehøyden er riktig i forhold til omgivelsene.

Glasset eller pipen soter:

 • Veden er for fuktig.
 • Forbrenningsprosessen får ikke nok luft (sekundærluft).
 • Du stengte trekken for tidlig, da du fyrte opp.
 • Flammene i brennkammeret skal være klare hele tiden.

Ovnen varmer ikke:

 • Veden er for fuktig (energien brukes til å tørke veden), eller for dårlig.
 • Kontroller plasseringen til røykvenderplaten (fri passasje for røyken).
 • Ovnen får ikke tilstrekkelig forbrenningsluft (sekundærluft).

Forbrenningen løper løpsk:

 • Pakningene i døren eller askeskuffen lekker (må skiftes ut).
 • Pipen trekker for kraftig (monter et spjeld i pipen).
 • Kontroller at opptenningsluften er avstengt.

Askeristen sitter fast:

 • Kontroller om noe har satt seg fast i risten.
 • Kontroller om askeriststangen sitter korrekt.