Problemer med forbrændingen

Har du problemer med forbrændingen i din brændeovn, kan det have forskellige årsager.

Nedenfor finder du forskellige årsager til problemet samt tiltag, der igen kan skabe optimal forbrænding i din ovn.

Røg slår ud i rummet:

 • Dårligt træk i skorstenen.
 • Kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet til.
 • Kontroller om skorstenshøjden er rigtig i forhold til omgivelserne.

Glasset og/eller skorstenen soder:

 • Brændet er for vådt.
 • Forbrændingen får ikke nok forbrændingsluft (sekundær luft).
 • Du har lukket for tidligt for optændingsluften, da du tændte op.
 • Der skal hele tiden være klare flammer i brandkammeret.

Ovnen varmer ikke:

 • Brændet er for vådt (energien går til tørring), eller er for dårligt.
 • Kontrollér røgvenderpladens placering (fri passage for røgen).
 • Der bliver ikke tilført tilstrækkeligt forbrændingsluft (sekundær luft).

Forbrændingen løber løbsk:

 • Pakningerne i lågen eller askeskuffen er blevet utætte (skal skiftes ud).
 • Trækket er for kraftigt i skorstenen (montér et spjæld i skorstenen).
 • Kontrollér at der er lukket for optændingsluften.

Rysteristen sidder fast:

 • Kontroller om der sidder træ, søm el.lign. i klemme.
 • Kontroller om rysteriststangen sidder korrekt.