Korrekt plassering av vedovnen

En vedovn avgir best varme, dersom den er plassert sentralt i rommet, slik at konveksjonsvarmen fordeles i rommet på best mulig måte. I tillegg til konveksjonsvarmen avgir også frontglasset på ovnen mye varme. Dersom du vil plassere vedovnen i et hjørne, er det en god idé å sette den på skrå, slik at varmen fra frontglasset fordeles ut i rommet på best mulig måte.

Før du bestemmer deg for, hvor den nye vedovnen skal stå, må du alltid ta hensyn til følgende:

  • Hvor sentralt kan vedovnen plasseres for å utnytte varmen på best mulig måte.
  • Hvis du må installere pipe, bør du unngå å sette den rett under en taksperre eller lignende, slik at pipen kan gå rett opp. Dette er også den billigste løsningen.
  • Vær sikker på, at du overholder lovkrav om avstand til brennbare materialer.
  • Vedovnen må ikke plasseres foran feieluken til pipen.
  • Dersom vedovnen skal ha tilførsel av luft utenfra, bør ovnen plasseres ved en yttervegg, slik at slangetilførselen blir så enkel som mulig.

Hvis du er i tvil, bør du rådføre deg med feiervesenet.

Plasseres vedovnen mot en trevegg eller annen brennbar vegg, må du være oppmerksom på gjeldende avstandskrav for både ovnen og pipen.

Gulvmateriale

Hvis vedovnen skal stå på et brennbart gulv, skal det dekkes med ikke-brennbart materiale, for eksempel en stålplate, glassplate eller fliser.

Gulvplaten skal minst dekke ovnens bredde. Vi anbefaler, at gulvplaten dekker 15 cm på hver side av ovnen og 30-50 cm foran ovnen. Gulvkonstruksjonen må kunne bære ovnens, og eventuel ovnens og pipens samlede vekt.

Installasjonsavstand

Dersom veggen ikke er brennbar, kan ovnen plasseres rett inntil veggen. Vi anbefaler likevel en avstand på 5–10 cm, slik at du kommer til for rengjøring bak ovnen. Det skal være mulig å komme til feieluken.

Hvis du har brennbare vegger, må du følge sikkerhetsavstandene, som er oppgitt for din vedovn. Vær oppmerksom på, at også pipen må ha sikker avstand til brennbare materialer. Ovnen må plasseres, slik at både ovnen og pipens sikkerhetsavstander overholdes.