Takan oikea sijoittaminen

Takka lämmittää tehokkaimmin, kun se sijoitetaan keskelle huonetta, josta konvektiolämpö pääsee parhaiten leviämään. Konvektiolämmön lisäksi takka luovuttaa paljon lämpöä etulasin kautta. Jos takka halutaan sijoittaa kulmaan, se kannattaa asettaa vinoon, jolloin etulasin lämpö suuntautuu huoneen keskiosaa kohden.

Takan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Miten keskeiselle paikalle takka voidaan sijoittaa lämmön hyödyntämiseksi parhaalla tavalla.
  • Vältä takkapiipun asentamista tukirakenteiden tai vastaavien alle, jotta se voidaan suunnata suoraan ylöspäin. Tämä on myös huokein ratkaisu.
  • Varmistu, että suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin noudatetaan.
  • Älä sijoita takkaa takkapiipun puhdistusliitännän eteen.
  • Jos takkaan liitetään raittiin ilman syöttö, sijoita takka ulkoseinälle, jotta liitännät voidaan tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti.

Epäselvissä tapauksissa pyydä neuvoa nuohoojalta. 

Jos rakennuksen seinät ovat puuta tai muuta palavaa materiaalia, noudata aina suojaetäisyyksiä niin takan kuin takkapiipunkin osalta.

Lue lisää säännöksistä ja suojaetäisyyksistä osiosta ”Takkapiipun asennus”.

Lattiamateriaalit:

Mikäli seinämateriaali ei ole palavaa, takka voidaan sijoittaa aivan seinän viereen. Suosittelemme kuitenkin 5–10 cm:n etäisyyttä seinään, jotta takan takaosa voidaan puhdistaa. Varmista myös pääsy puhdistusluukulle.

Jos tilassa on syttyviä seiniä, sinun tulee noudattaa takalle ilmoitettuja vähimmäisetäisyyksiä. Huomioi myös takkapiipun suojaetäisyys palaviin materiaaleihin. Takka tulee sijoittaa niin, että takan ja takkapiipun suojaetäisyydet täyttyvät.

Asennusetäisyydet

Mikäli seinämateriaali ei ole palavaa, takka voidaan sijoittaa aivan seinän viereen. Suosittelemme kuitenkin 5–10 cm:n etäisyyttä seinään, jotta takan takaosa voidaan puhdistaa. Varmista myös pääsy puhdistusluukulle.

Jos tilassa on syttyviä seiniä, sinun tulee noudattaa takalle ilmoitettuja vähimmäisetäisyyksiä. Huomioi myös takkapiipun suojaetäisyys palaviin materiaaleihin. Takka tulee sijoittaa niin, että takan ja takkapiipun suojaetäisyydet täyttyvät.

Lue lisää säännöksistä ja suojaetäisyyksistä tästä.