Korrekt placering af brændeovn

En brændeovn giver bedst varme, hvis den er placeret centralt i rummet, så konvektionsvarmen nemmest fordeles ud i rummet. Ud over konvektionsvarmen afgives  der også meget varme fra frontglasset på ovnen. Det betyder, at hvis man ønsker at placere brændeovnen i et hjørne, vil det være en god idé at stille den på skrå, så varmen fra frontglasset bedst fordeles ud i rummet.

Inden du placerer din nye brændeovn, bør du overveje følgende:

  • Hvor centralt kan jeg stille brændeovnen for at få bedst udnyttelse af varmen.
  • Hvis der skal installeres en skorsten, skal du undgå at placere ovnen under spær eller lignende, så din skorsten kan gå lige op. Dette er også den billigste løsning.
  • Være sikker på, at lovkrav om afstand til brændbare materialer kan overholdes.
  • Placér ikke brændeovnen foran renselemmet til skorstenen.
  • Hvis din brændeovn skal have frisklufttilførsel, placeres brændeovnen ved ydervæggen, så slangeførelsen bliver så simpel som muligt.

Er du i tvivl så rådfør dig med din skorstensfejer.

Har du trævægge eller anden form for brændbare vægge, skal du være opmærksom på, at de gældende krav om sikkerhedsafstande for både brændeovnen og skorstenen er overholdt.

Læs mere om regler for sikkerhedsafstande under afsnittet ”Montering af skorstene”.

Gulvmateriale

Skal din brændeovnen stå på et gulv, der kan brænde, skal der dækkes af med ikke-brændbart materiale som for eksempel en stålplade, glasplade eller klinker.

Gulvpladen skal dække minimum 15 cm til hver side af brændeovnen og minimum 30 cm foran brændeovnen. Vi anbefaler dog 50 cm foran. Gulvkonstruktionen skal kunne bære brændeovnens og evt. skorstenens samlede vægt.

Se vores udvalg af gulvplader her.

Installationsafstande

Hvis væggen ikke er brændbar, må brændeovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag brændeovnen. Der skal være mulighed for adgang til renselåge.

Hvis du har brændbare vægge, skal du følge de sikkerhedsafstande, der er opgivet for din brændeovn. Du skal være opmærksom på, at skorstenen også har en sikkerhedsafstand til brændbare materialer. Ovnen skal placeres så både ovnens og skorstenens sikkerhedsafstand overholdes.