Verdt å vite om piper

Du må ha en god pipe for å oppnå optimal forbrenning i vedovnen din.

Den viktigste oppgaven til pipen er å generere nok trekk til å sikre optimal forbrenning i vedovnen og til å trekke røyken ut gjennom pipen.

Du oppnår best resultat, når temperaturforskjellen mellom luften inne i pipen og luften utenfor er høy, og når pipen har korrekt høyde og dimensjon i forhold til vedovnen.

Så lenge det er god trekk i pipen, er det mulig å bruke både murpipe og stålpipe ved installering av vedovnen. Ved bruk av murpipe er det viktig å bruke riktig røykrørsinngang ved montering av vedovnen. Ved bruk av murpipe anbefaler vi, at den er foret med en isolerende kjerne, også kjent som isokern.

Moderne vedovner stiller større krav

Moderne vedovner stiller større krav til pipen enn eldre modeller. Moderne ovner brenner både renere og har høyere virkningsgrad. Den høye virkningsgraden betyr, at den gir mer varme i stuen for samme mengde brensel. Det medvirker også til, at det brukes mindre energi til å varme opp pipen.

Hvis du skifter ut en gammel vedovn med en moderne ovn med høyere virkningsgrad, kan du erfare, at pipen din ikke lenger trekker optimalt. Dette erfares oftest med en murpipe uten isolert kjerne. Dette kan løses ved å montere en røyksuger på pipen din.

Hvis pipen ligger på grensen til å trekke optimalt, kan du også erfare, at aske og røyk slår inn i stuen, når du åpner ovnen. En røyksuger kan også hjelpe med dette.

Hvilken pipe virker best?

En murpipe krever lenger oppvarmingstid enn en isolert stålpipe for å oppnå optimal forbrenning, da stålet varmes betydelig fortere opp enn mursteinen.

Du oppnår best resultat, når pipen er godt isolert og det er en høyde på ca. fire meter eller mer fra røykrørsinngangen til toppen av pipen.

Trekken i pipen avhenger av størrelsen på vedovnen.
 

Hva kan svekke pipen?

  • Gamle/utette piper (sprekker i piperøret eller murverket).
  • Dårlig isolert pipe (eldre stålrør).
  • Lav pipehøyde (under fire meter) fra røykrørsinnngangen til toppen av pipen. Utette feieluker, pipen trekker «falsk» luft.
  • Lekkasje – åpne trekkventiler på andre vedovner, som ikke er i bruk.
  • Begrenset eller ingen adgang til frisk luft i rommet, der vedovnen befinner seg.
  • Kjøkkenvifte.
  • Tilpasset ventilasjon (leverandøren har ikke tatt høyde for vedovnen).
  • Lavenergihus eller renoverte hus med nye, tettere vinduer, der det ikke er tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. 

Husk å avklare med feieren, om det må monteres taktrinn i forbindelse med pipen. Nye piper skal godkjennes av feiervesenet.