Veden har stor betydning

Det er best å fyre med ved fra vanlige, hjemmehørende løvtrær. Denne veden brenner jevnt, lager minimalt med røyk og asken er ren og fyller lite. Det er også mulig å fyre med ved fra bartrær. Denne veden brenner imidlertid litt raskere enn ved fra løvtrær og gir mindre varme for samme volum ved.

Treet skal være tørt, hvilket innebærer, at fuktigheten ikke må overstige 20 %. Med ved som holder ca. 14 til 16 % fuktighet har du de beste forutsetninger for å oppnå ren forbrenning og samtidig best mulig utnyttelse av veden. Treet kan også bli for tørt. Hvis fuktigheten i treet ligger under 10 %, brenner det for raskt og du får ikke fullt utbytte av veden. Hvis du ikke vet hvor fuktig veden din er, kan du bruke en fuktmåler.

Når du kjøper ved til ovnen din, er det viktig, at du er oppmerksom på vedens kvalitet. Dårlig brensel kan føre til dårligere forbrenning, uren røyk fra pipen og sot på glasset.

Tips om korrekt brensel

  • Ved trenger luft for å tørke. Dekk kun toppen av vedstabelen med en presenning, eller oppbevar veden under tak.
  • Veden tørker kun fra april til september, når den oppbevares utendørs.
  • Veden er tørr, når den avgir en «hul» eller «sprø» lyd.
  • Ta veden inn minst 12 timer før du skal bruke den.
  • Fyr kun med godt tre, aldri behandlet treverk eller drivtømmer.
  • Kjøp ikke ved, som har ligget i flere år eller på et fuktig sted.

Hvordan kløyver du kubbene

Som en tommelfingerregel skal vedskiene være på størrelse med en underarm, eller cirka 6-10 cm tykke og 25-30 cm lange. Du kan imidlertid tilpasse lengden til størrelsen på brennkammeret i ovnen din.

Dersom du bruker for store vedskier, får du dårligere forbrenning. Dette kan føre til mye røyk og sot på glasset. Hvis du har problemer med å holde ilden i gang, glasset er vanskelig å holde rent og du trenger mer luft for å holde forbrenningen i gang enn det som er vanlig, kan dette være et tegn på, at du bruker for store vedskier.