Brænde har en stor betydning

Generelt er normale danske løvtræsorter det bedste træ at fyre med. Det brænder jævnt, giver ikke megen røg og asken er ren og fylder meget lidt. Der kan sagtens fyres med nåletræ. Dette brænder dog lidt hurtigere end løvtræ og give mindre varme for samme volumen træ.

Træet skal være tørt, hvilket betyder, at fugtigheden ikke må overstige 20%. Cirka 14 til 16% fugtighed i træet vil give de bedste muligheder for at have en ren forbrænding og bedst udnyttelse af træet. Træ kan også blive for tørt. Kommer fugtigheden under 10%, vil træet brænde for hurtigt og du får ikke fuldt udbytte af dit brænde. Er du i tvivl om træets fugtighed, kan du benytte en fugtmåler.

Når du køber brænde til din brændeovn, er det vigtigt, at du er opmærksom på kvaliteten. Dårligt brænde kan betyde forringet forbrænding, uren røg fra skorstenen, samt sod på glasset.

Tips til korrekt brænde

  • Træ kræver luft for at tørre. Dæk kun toppen af brændestakken med en presenning eller opbevar det under halvtag.
  • Træ tørrer kun fra april til september, når det opbevares udendørs.
  • Træet er tørt, når det giver en ”hul” eller ”sprød” lyd.
  • Tag træet ind mindst 12 timer, før du skal bruge det.
  • Fyr kun med godt træ og aldrig med behandlet træ eller drivtømmer.
  • Køb ikke træ, der har ligget i flere år eller som er fugtigt.

Hvordan brænde skal kløves

Som tommelfingerregel skal brændet være på størrelse med en underarm, eller cirka 6-10cm i tykkelsen og 25-30 cm i længden. Dog kan du, alt efter hvor stort et brandkammer din brændeovn har, tilpasse længden herefter.

Bruger du for store stykker brænde, vil du få en dårlig forbrænding. Det kan give meget røg og sod på glasset. Et tegn på, at du bruger for store stykker brænde kan være, at det er svært at holde ild i ovnen og at glasset er svært at holde rent. Det kan også være, at du skal give ovnen meget mere luft under forbrændingen, end du plejer.