VARDE og miljøet

Det er mye fokus på vedovner og miljøet. Det er et faktum, at du slipper ut partikler i miljøet, når du fyrer i vedovnen din. Dagens vedovner er imidlertid vesentlig mer miljøvennlige enn eldre modeller.

Hvis du vil være så miljøvennlig som mulig, mens du nyter varmen fra ilden i vedovnen din, må du sørge for å fyre på riktig måte. Ved korrekt fyring kan du redusere utslipp av partikler i miljøet til et minimum.

Les mer om hvordan du fyrer på riktig måte.

Vi har tenkt på miljøet for deg

Det er viktig for oss, at vedovnene våre ikke belaster miljøet unødig. Derfor sørger vi for, at alle vedovner fra VARDE er grundig miljøtestet av uavhengige, eksterne testinstanser. Det betyr, at alle våre produkter oppfyller de strengeste miljøkrav og miljøstandarder i Europa.

Se vedovnene våre her.