Utskifting av slitedeler

Det er visse slitedeler på en vedovn, som må skiftes
ut i løpet av vedovnens levetid.

Vermikulittplater

Brennkammeret er foret med vermikulittplater. Vermikulitt er et spesielt brannsikkert materiale laget av presset steingranulat, som kan minne om sponplater. Platene isolerer og bidrar til å holde temperaturen oppe i brennkammeret. De sørger også for, at det ikke brennes hull i de ytre delene av ovnen.

Vermikulitt er et svært porøst materiale, som er følsomt overfor støt, og som derfor må behandles med forsiktighet. Det er for eksempel viktig å ikke kaste kubbene inn i kammeret, da platene kan gå i stykker. Det gjør ikke noe, om det er sprekker i platene, men hvis sprekkene blir større enn 5 mm eller det brekkes biter av platene, må de skiftes ut. Det er forholdsvis enkelt å skifte ut platene selv.

Se veiledning i videoene her.

Pakninger

VARDEs pakninger er produsert av vevde glasstråder. De bidrar til å holde ovnen tett, slik at luften kommer riktig vei inn i ovnen. En vedovn med tette pakninger brenner renere og bruker mindre ved.

Pakningene i en vedovn er slitedeler og bør kontrolleres minst én gang i året. Hvis du ser hvite striper på pakningene ved glasset eller døren, er dette et tegn på, at de er slitte og må skiftes ut. Avhengig av hvor mye ovnen din er i bruk, bør pakninger holde i to til fem år.

Pakningen på askeskuffen skal sitte fast og tett hele veien rundt. En praktisk måte å sjekke om pakningene er intakte på, er å legge en tent lommelykt i askeskuffen og lukke den. Hvis lyset siver ut fra den lukkede skuffen, er det et tegn på, at pakningen bør skiftes ut.

Det sitter også en pakning rundt piperøret. Hvis røret sitter løst, bør du skifte denne pakningen, slik at det ikke kommer «falsk» luft inn i systemet denne veien. Dette vil forringe vedovnens ytelse.

Hvis vedovnen ikke lenger brenner rent, kan dette skyldes, at døren trekker, slik at det blir vanskelig å styre lufttilførselen. Dette kan være et tegn på, at pakningene er slitte og bør skiftes ut.

Du kan selv skifte ut pakningen. Start med å fjerne den gamle pakningen. Eventuelle limrester kan skrapes bort med f.eks. et skrujern. Monter den nye pakningen ved å påføre lim og deretter trykke pakningen lett sammen og inn mot døren.

Se videoen her.

Glass

Glasset på en vedovn fra VARDE er fremstilt av et spesielt varmebestandig keramisk glass, som kan vare i mange år. Hvis du er så uheldig, at glasset i vedovnen din blir knust, er det forholdsvis enkelt å erstatte det med nytt glass.

Husk at du ikke må stramme skruer og glassklips for hardt. Hvis de strammes for mye, sprekker glasset.

Følg veiledningen i denne videoen.