Valitse oikeanlaiset takkapuut

Yleensä koivu on parasta takkapuuta. Se palaa tasaisesti tuottaen vain vähän savua ja tuhkaa. Takassa voidaan polttaa myös havupuuta. Se palaa kuitenkin lehtipuita nopeammin ja on lämpöarvoltaan heikompi.

Polttopuun tulee olla kuivaa, kosteus enintään 20 %. Puhtain palaminen ja paras hyötysuhde saadaan, kun puun kosteusprosentti on n. 14-16 %. Puu voi olla myös liian kuivaa. Jos puun kosteusprosentti on alle 10 %, se palaa liian nopeasti eikä siitä saada parasta lämpöhyötyä. Voit selvittää puun kosteusprosentin kosteusmittarilla.

Hankkiessasi takkapuita takkaasi varten varmistu niiden laadusta. Heikkolaatuiset takkapuut palavat epäpuhtaasti ja aiheuttavat piipun ja lasin nokeentumista.

Vinkit takkapuiden valintaan

  • Puu tarvitsee ilmaa kuivuakseen. Peitä takkapuut vain päältä tai säilytä niitä katoksessa.
  • Ulkosäilytyksessä puu kuivuu vain huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana.
  • Puu on kuivaa, kun siitä lähtee ontto tai terävä ääni.
  • Tuo puut sisälle vähintään 12 tuntia ennen niiden polttamista.
  • Polta vain laadukasta puuta, älä koskaan käsiteltyä puuta tai ajopuuta.
  • Alä osta monta vuotta säilytyksessä ollutta tai kosteaa puuta.

Polttopuiden pilkkominen

Yleissääntönä voidaan sanoa, että takkapuiden tulisi olla kyynärvarren mittaisia, paksuudeltaan 6–10 cm ja pituudeltaan 25–30 cm. Voit kuitenkin valita takkapuiden pituuden tulipesän koon mukaan.

Liian suurien takkapuiden käyttö heikentää palamista. Siitä voi syntyä paljon savua ja nokea lasiin. Merkki liian suurista takkapuista on, etteivät puut jaksa palaa, lasi nokeentuu tai palaminen vaatii tavallista enemmän ilmansyöttöä.