Skrotningspræmie ordning

I samarbejde med EU havde Danmark en målsætning om at begrænse drivhusgasser og nedbringe luftforureningen i landet. I den forbindelse besluttede Regeringen at indføre en midlertidig skrotningspræmie til de personer, der havde en brændeovn produceret i år 1994 eller tidligere. Skrotningspræmie trådte i kraft pr. 4. februar 2019 med udløb i 2020.

Miljøstyrelsen har den 1. juli 2020 meddelt, at skrotningspræmieordningen nu lukker, og derfor ikke længere er åben for flere ansøgninger.

De 46 mio. kr., der var afsat i 2019 og 2020 er brugt, når de sidste ansøgninger er færdigbehandlet.

Desværre ser det ikke umiddelbart ud til at ordningen vil blive genindført i den nærmeste fremtid.