Korrekt placering af brændeovn

En brændeovn giver bedst varme, hvis den er placeret centralt i rummet, så konvektionsvarmen nemmest fordeles i rummet. Ud over konvektionsvarmen, afgives  der også meget varme fra frontglasset på ovnen. Det betyder, at hvis man ønsker at placere brændeovnen i et hjørne, vil det være en god ide at stille den på skrå, så varmen fra frontglasset bedst fordeles ud i rummet.

 

 

Inden du placerer din nye brændeovn, bør du overveje følgende:

 • Hvor centralt kan jeg stille brændeovnen for at få bedst udnyttelse af varmen.
 • Hvis der skal installeres skorsten, undgå at placerer den under spær eller lignende, så din skorsten kan gå lige op. Dette er også den billigste løsning.
 • Være sikker på at lovkrav om afstand til brandbare materialer kan overholdes.
 • Placerer ikke brændeovnen foran renselemmet til skorstenen
 • Hvis din brændeovn skal have frisklufttilførsel, placerer brændeovnen ved ydervæggen, så slangeførelsen bliver så simple som muligt.

  Er du i tvivl rådfør dig med din skorstensfejer.

  Har du trævægge eller anden form for brandbare vægge, skal du være opmærksom på at de gældende krav om sikkerhedsafstande for både brændeovnen og skorstenen.

  Læs mere om regler for sikkerhedsafstande under afsnittet ”Montering af skorstene”

   

  Gulvmateriale:

  Skal din brændeovnen stå på et gulv, der kan brænde, skal der dækkes af med ikke-brandbart materiale, som for eksempel en stålplade, glasplade eller klinker.

  Gulvpladen skal dække minimum 15 cm til hver side af brændeovnen og minimum 30 cm foran brændeovnen. Vi anbefaler dog 50 cm foran. Gulvkonstruktionen skal kunne bære brændeovnens og evt. skorstenens samlede vægt.

  Se vores udvalg af gulvplader her.

  Installationsafstande:

  Hvis væggen ikke er brandbar, må brændeovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag brændeovnen. Der skal være mulighed for adgang til renselåge.

  Hvis du har brandbare vægge, skal du følge de sikkerhedsafstande, der er opgivet for din brændeovn. Du skal være opmærksom på, at skorstenen også har en sikkerhedsafstand til brandbare materialer. Ovnen skal placeres så både ovnes og skorstens sikkerheds afstand overholdes.

  Læs mere om reglerne for sikkerhedsafstande her.